Home

Learn More...

News

Contact us

صحفه اصلي

بيشتربدانيم...

اخبار

تماس با ما

مبحث مقابله با فشارهاي روحي و رواني                         از نشانه ها و خصوصيات يک امدادگر حفظ خونسردي در سوانح مي باشد                  يک امدادگر بايد با حفظ آرامش و خونسردي خود بتواند وضعيت روحي و رواني اطرافيان و آسيب ديدگان را نيز کنترل و از فشار رواني آنان بکاهد

مبحث مقابله با فشارهاي رواني


  بر روي موضوع مورد نظر خود کليک کنيد:

    مراحل سوگواري               شناخت فشارهاي رواني( پيشگيري - کنترل و مقابله با فشارهاي رواني)       

مبحث مقابله با فشارهاي رواني

ارائه مراقبتهاي پزشكي اورژانسي تجربه اي است كه در زمينه ايجاد فشار هاي رواني، يك امداد گر كسب خواهد كرد وظيفه يك امداد گر اين است كه خود را در بدترين شرايط قرار دهد تا بتواند جلوي فشارهاي رواني غير ضروري را بگيرد. بعضي از تقاضا هاي كمك پر طنش تر از انواع ديگر مي باشد شايد از نقطه نظر زماني جهت مداواي مصدوم دچار مشكل شويد. بنا بر اين شما مي توانيد جهت پيشگيري يا كاهش فشارهاي رواني غير ظروري ابتدا علائم و نشانه هاي رواني را بشناسيد و زندگي خود را با روشهايي كه باعث كاهش اين فشارها  مي شود و مطابقت دهيد در صورت نياز به سرويسهايي كه در اين زمينه خدماتي ارائه مي دهند مراجعه نماييد.

نياز به سرويسهايي كه در اين زمينه خدماتي ارائه مي دهند مراجعه نماييد.

واكنشهاي طبيعي به تنشهاي رواني:

از آنجايي كه يكي از سخت ترين فشارهاي رواني مرگ و مير است از واكنشهاي سوگواري به عنوان اساسي ترين شكل براي ظاهر شدن اين تنشها ياد خواهيم كرد بنابراين آشنايي با مراحل سوگواري به ما كمك خواهد كرد تا با افراد مختلف كه ممكن است در يكي از مراحل ذكر شده باشند چگونه برخورد كنيم.

         

 Copyright © 2004 The IRAN Red Crescent. All Rights Reserved .