Home

Learn More...

News

Contact us

صحفه اصلي

بيشتربدانيم...

اخبار

تماس با ما

خشم در کودکان                                           خشم چیست                                             چگونه خشم خود را کنترل کنیم                                 خشم در کودکان                                           خشم چیست                                             چگونه خشم خود را کنترل کنیم

خشم در کودکان

 

خشم در کودکان

خشم چیست ؟

خشم حالت برانگیختگی و هیجان شدید در هنگام روبرو شدن با محرک های نا مناسب محیطی است و احساسی است که همه بچه ها به نوعی ان را تجربه می کنند . خشم بخشی از زندگی ماست همه بجه ها خواهند اموخت که چگونه با خشم خود کنار بیایند ,گاهی با روشی مفید و گاهی به روشی که مضر است .

مواردی که باعث خشم در کودکان می شود :

1 – پر خاش و آزار کلامی

2 -  حمله فیزیکی

3 – طرد شدن

4 – اصرار و پا فشاری برای انجام کار

5 – سوء استفاده جنسی از آنها

 

والدین چه می توانند بکنند ؟

کنترل احساس خشم یک مهارت مهم زندگی است . والدین و بزرگتر ها می توانند به بچه ها بیاموزند که چگونه با خشم خود به روش مفید و موثر برخورد کنند و مهارت هایی را به کودکان بیاموزند که انها بتوانند در موقعیت های مختلف از ان مهارت ها استفاده کنند و زندگی بهتر و سالم تری داشته باشند.

ابزار و وسایلی که برای کنترل و اداره خشم مورد استفاده قرار می گیرد شامل دو دسته کلی است :

1 – ابزار بدنی

2 – ابزار فکری

ابزار بدنی :

آن دسته از روش هایی است که ما در آن از بخشی از بدن خود برای آرام کردن خود استفاده می کنیم مثل دراز کشیدن و شل کردن عضلات بدن و در مورد کودکان , بغل کردن و نوازش انها .

ابزار فکری :

از فکر برای تعدیل خشم خود استفاده کنیم .
مانند : شوخی کردن و معطوف کردن افکار کودک به سمت موضوعات جذاب و خوش آیند

(به طور کلی آموختن روشهای زیر به کودکان کمک می کند تا خشم خود را به روش موثری بروز دهند .)

به کودکان بیاموزیم که چگونه خود را ارام سازند . یکی از بهترین راه ها برای سازگاری با پاسخ های فیزیکی مضر و در برابر خشم این است که کار فیزیکی دیگری انجام دهیم مثل گوش دادن به موسیقی , دوش گرفتن با اب گرم , کشیدن نقاشی و ...

مهارت های حل مسئله را به کود ک مان بیاموزیم . به طور مثال چگونگی برخرد با مشکلاتی که کودک با ان مواجه می شود .

چگونگی برقراری ارتباط و بیان و انتقال احساس را به کودک مان بیاموزیم

شوخی کردن

به بچه ها بیاموزیم که هنگام خشم چه کارهایی را می توانند انجام دهند و چه کارهایی را نمی توانند انجام دهند .

کارهایی را که نباید انجام دهند :

شکستن وسایل , فریاد زدن سر کسی , اسیب رساندن به خودشان , پرت کردن اشیاء به طرف کسی .

اما می توانند این کارها را انجام دهند :

گریه کردن در یک محل خلوت , کشیدن یک نقاشی , صحبت کردن راجع به موضوع ناراحت کننده, دور شدن از مو قعیت , رفتن به جایی ساکت و ارام, کمک خواستن , گوش دادن به موسیقی ...

می توانیم بچه ها را تشویق کنیم تا احساس خشمشان یا احساسات درونی خود را بنویسند

بهتر است در موقع خشم کودک برخورد شما این گونه باشد:

سعی نکنید در کودک این باور را ایجاد کنید که عصبانیتش بی مورد است و مساله مهمی وجود ندارد ,بلکه با او همدردی کنید وبه او بگویید که می فهمید که چه احساسی دارد و می فهمید که او عصبانی است

خشم او را کوچک ,حقیر و مسخره جلوه ندهید و در لحظه عصبانیت کودک نخندید .

گفتن جملاتی مثل : مرد به این بزرگی خجالت داره , وقتی عصبانی هستی چقدر زشت می شوی و... او را عصبانی تر می کند

در هنگام خشم کودک رفتار خودتان را مثال نزنید بلکه راجع به احساسات او صحبت کنید .

سخنرانی و نصیحت نکنید .

او را با کودکان دیگر مثل خواهر , برادر و هم کلاسی هایش مقایسه نکنید.

کودک را تشویق کنید که راجع به احساس خودش صحبت کند .

بچه هارا تشویق کنید تا راجع به تعاملات و برانگیزندهخشم صحبت کنند .

زمانی که بچه ها راجع به احساسشان و عواملی که این احساس را به وجود اورده صحبت می کنند ,گوش کردن بدون قضاوت و بدون دستور دادن و نصیحت کردن به انها کمک می کند تا درک کنند که می توانند به طور متفاوتی احساس کنند .

 Copyright © 2006 The IRAN Red Crescent. All Rights Reserved .