Home

Learn More...

News

Contact us

صحفه اصلي

بيشتربدانيم...

اخبار

تماس با ما

چگونه انتقاد کنیم تا نتیجه بگیریم                                                   چگونه انتقاد کنیم تا نتیجه بگیریم                                                   چگونه انتقاد کنیم تا نتیجه بگیریم                                                  

چگونه انتقاد کنیم تا نتیجه بگیریم .

 

چگونه انتقاد کنیم تا نتیجه بگیریم

چگونه انتقاد کنیم تا نتیجه بگیریم.

شما در مقابل انتقاد چگونه عمل می کنید ؟

ایا انتقاد سبب خشم و عصبانیت شما می شود ؟

ایا شما نیز گه گاه با سخنان انتقاد امیز خود , موجب رنجش دیگران می شوید ؟

ایا از ترس این که مبادا کسی را از خود برنجانید , در بیان مطالبی که آن را مفید می دانید , تردید می کنید ؟

پاسخ این پرسش ها اغلب مثبت می باشد چرا که مردم معمولا تمایل دارند انتقاد را به شکل منفی به کار برند و تعبیر و تفسیر کنند و یا به دلیل منفی بودنش از انتقاد کردن خودداری کنند .

 اگر چند نفر را به طور اتفاقی انتخاب کنید و از آن ها بپرسید ( معنی انتقاد چیست ؟ ) به احتمال زیاد خواهند گفت : ( انتقاد اظهار نظری است مخرب , تحیر کننده یا خصومت امیز که هدفش عیب جویی است .)

چرا انتقاد در مفهوم رایج خود دارای تاثیری تا بدین حد مخرب و منفی است ؟

در انتقادهای متداول , انتقاد کننده معمولا به شکلی غیر منصفانه قط روی نقاط ضعف انگشت می گذارد .

انتقاد به صورت متداول خود , جریانی منحصرا یک سویه دارد .

انتقاد نادرست احتمال رشد و پیشرفت را از بین می برد . این شیوه بت تمرکز بر روی اعمال گذشته فرد روزنه هر نوع جبران و پرهیز از خطا را می بندد .

وقت آن رسیده که در تعریف انتقاد تجدید نظر کنیم و بدین ترتیب مفهوم قبلی آن را تغییر داده , در روند انتقاد کردن و انتقاد شنیدن تحول و اصلاحاتی ایجاد کنیم . به تعاریف جدید توجه کنید :

انتقاد عبارت است از انتقال اطلاعات به دیگران

 به نحوی که افراد مرد انتقاد بتوانند آن را در جهت مصالح خود به کار برند.

و یا   

انتقاد وسیله ای است برای تشویق و افزایش رشد فردی و روابط اجتماعی

برای این که انتقادمان سازنده باشد و از آن احساس خشنودی کنیم , باید به یک پرسش کلیدی پاسخ دهیم :

اطلاعاتی را که می خواهیم به فرد مخاطب دهیم, چگونه بیان کنیم که از یک طرف مخاطب ما آن را بپذیرد و از آن سود ببرد و از طرف دیگر به بهبود روابط ما با او کمک کند به عبارتی دیگر( چه بگوییم؟ و چگونه بگوییم ؟ )

این پرسش , مرکز ثقل مساله را از عیب جویی به حل مشکل تغییر می دهد .

برای طرح یک انتقاد سازنده و موثر باید موارد ذیل را مد نظر داشته باشید :

رفتار مورد انتقاد را مشخص کنید .

انتقاد خود را تا حد ممکن واضح ومشخص بیان کنید .

اطمینان حاصل کنید که اعمال و رفتاری را که مورد انتقاد قرار می دهید , قابل تغییر است . در غیر این صورت از انتقاد صرف نظر کنید .

از عبارت نظر شخصی من این است استفاده کنید و از تحمیل نظریات خود بپرهیزید .

واضح و شمرده سخن بگویید, به طوری که طرف مقابل شما و دلیل مطرح کردن آن را بفهمد .

موضوع را کش ندهید و انتقاد را به سخنرانی تبدیل نکنید, زیرا شنونده بی حوصله می شود و توجهی  به آن نمی کند .

بکوشید انگیزه هایی برای تغییر رفتار پیدا کنید و خود را متعهد بدانید که انتقاد شونده را در حل مشکلش کمک کنید .

اجازه ندهید گفته هایتان از احساسات منفی شما رنگ بگیرد .مواظب باشید صدایتان بلند و لحن کلامتان خشن و تعنه امیز نباشد.

از ژست های خشم الود , مانند گره کردن دست ,اخم کردن , گره به ابرو انداختن و نظائر آن بپرهیزید .

حالت و رفتار شما می بایست گفته های شما را تقویت کند نه انکه انها را نفی کند .

با مشکلات و احساسات طرف مقابل , همدلی نشان دهید .

شتاب زده انتقاد نکنید .

بکوشید با پیش بینی واکنش های منفی شخصی که مورد انتقاد قرار می گیرد , از بروز آن جلو گیری کنیم. جملاتی مانند : (می دانم که به من این اجازه را می دهید که در مورد ... حرف بزنم , چون معتقدم کهبرای شما مفید خواهد بود .) در کاهش واکنش های منفی موثر می باشد .

اگر نتیجه انتقاد خود رادر رفتار انتقاد شونده مشاهده نمودید , وی را تحسین کنید .

منبع: 

       ((هیچ کس کامل نیست )) ترجمه : پریچهر معتمد گرجی  

 Copyright © 2006 The IRAN Red Crescent. All Rights Reserved .