Home

Learn More...

News

Contact us

صحفه اصلي

بيشتربدانيم...

اخبار

تماس با ما

قانون استفاده اجباری از کمربند ایمنی و کلاه ایمنی                                           قانون استفاده اجباری از کمربند ایمنی و کلاه ایمنی                   قانون استفاده اجباری از کمربند ایمنی و کلاه ایمنی

قانون استفاده اجباری از کمربند ایمنی و کلاه ایمنی


   قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی

بستن کمرمند ایمنی برای رانندگان و سرنشینان ردیف اول انواع خودروهای در حال حرکت مسیر جاده های بین شهری و کمربندی ها و بزرگراه های درون شهری و همچنین استفاده از کلاه ایمنی برای رانندگان و سرنشینان هر نوع موتور سیکلت اجباری است .

توجه

قسمت پایین کمربند باید از روی رانها عبور کند و قسمت بالای آن باید بین شانه ها و کتف قرار گیرد .

هرگز اجازه ندهید دو نفر از یک کمربند استفاده کنند .

مسئولیت بستن کمربند ایمنی سرنشینان اتوموبیل با راننده است .

استفاده از صندلی ردیف اول برای کودکان زیر 12 سال منفرد یا همراه والدین ممنوع است . در صورت استفاده از صندلی ویژه استقرار کودکان با تکیه گاه و پشت سری مخصوص ، جای دادن آنها در ردیف اول بلا مانع است .

 

 Copyright © 2004 The IRAN Red Crescent. All Rights Reserved .