Home

Learn More...

News

Contact us

صحفه اصلي

بيشتربدانيم...

اخبار

تماس با ما

AIDS                          ايدز                 ايدز چيست ؟              راههاي پيشگيري از بيماري ايدز                                          

ايدز  AIDS

 

پيشگفتار
مقدمه ای بر ايدز - منشاء ايدز
علائم و مراحل بيماری ايدز
راههاي انتقال ويروس ايدز
چه کنيم که به ايدز دچار نشويم

 

  

درمان ايدز : Treatment :  

     تا كنون درمان قطعي بيماري شناخته نشده است و در حال حاضر داروهاي ضد ويروسي در دسترس مي باشد كه ورود به فاز بيماري را به تاخير مي اندازد .

راههاي پيشگيري از بيماري ايدز :         AIDS Prevention Activies :             

   براي مبارزه با اين معظل بهداشتي ،فرهنگي واجتماعي شناخت راههاي انتقال بيماري و به كار گيري اصول پيشگيري و مراقبتي مناسب و اتخاذ رفتارهاي بهداشتي و سالم اساسي ترين روشها محسوب مي گردد . همچنين مشاوره اصولي و موثر جزء راههاي علمي و كاربرئي در كنترل اين مشكل و قطع زنجيره انتقال آلودگي و ايدز مي باشد .

     در امر مبارزه با ايدز اصولا مي توان جامعه را به سه گروه عمده تقسيم نمود:

1-      Pubhic عموم مردم جامعه :

 ايستي راه هاي انتقال بيماري را بشناسد و با پرهيزاز رفتارهايي كه منجر به انتقال بيماري شود ، سلامت خود را تضمين نمايد .

2-     ا     The Groups at Riskفراد در معرض خطر : 

اينها افرادي هستند كه بواسطه داشتن يك رفتار پر خطر مثل اعتياد ،ارتباط جنسي مشكوك ،تزريق مكرر خون ،انجام اقدامات جراحي غير استريل و بيش از ساير افراد جامعه در معرض خطر ابتلا هستند اين افراد علاوه بر آنكه بايستي آگاهي كافي در خصوص راههاي انتقال بيماري را كسب كنند بايستي توسط افراد و پزشكان دوره ديده مورد مشاوره قرار گرفته و در صورت صلاح ديد پزشك ، تحت آزمايش تشخيصي قرار گيرند .

3-    افراد آلوده به ويروس :   HIV Infected Individuual

در پيشگيري از انتقال بيماري به جامعه توجه به اين افراد از حساسيت ويژه اي بر خوردار است ،چرا كه اينان علاوه بر آنكه به عنوان يك انسان بيمار نيازمند به توجه هستند ،به عنوان مخازن آلودگي در جامعه هم محسوب مي شوند لذا نياز مند مراقبت بيشتري نيز هستند . همانطور كه قبلا هم ذكر شد اين افراد مي توانند ساليان طولاني (حتي تا 20 سال) بدون آنكه دچار عارضه خاصي گردند به زندگي عادي خود ادامه دهند و همانگونه كه اشاره شد چون ويروس از راه معاشرتهاي معمولي منتقل نمي گردد پس افراد آلوده بدون آنكه براي ديگران خطري محسوب شوندمي توانند داراي يك زندگي اجتماعي فعال باشند و در كنار ساير افراد جامعه و خانواده به سر ببرند . بديهي است كه دادن آگاهي به اين افراد در مورد ايم كه راههاي انتقال بيماري به ديگران كدام است و تشويق و ترغييب آنان و داشتن رفتارهايي كه باعث آلودگي ديگران نشود از اهميت زيادي برخوردار است ،اين افراد و خانواده آنان بايستي تحت مشاوره ويژه قرار بگيرند و ضمن انجام آزمايشهاي تشخيصي ازنظر ابتلا به عفونتها دائما تحت نظر پزشكان باشند . بديهي است برقراري رابطه انساني درست با اين افرادو فراهم نمودن تسهيلاتي براي انجام مراقبتهاي پزشكي جهت ايشان ،از راه كارهاي مناسبي است كه با جلب اطمينان اين افراد ، مي تواند متضمن پيشگيري ار انتقال بيماري گردد .

 

   گروههاي در معرض خطر بيشتر ( High Rissk ) براي ايدز چه افرادي هستند ؟      

   
which Groups are at Risk of HIV Infection ?                                                                                

بيماريهاي ايدز كليه جوامع و ابناء بشر را تهديد مي كند و هر انساني مي تواند در معرض خطر آلودگي و يا بيماري ايدزقرار گيرد ولي عده اي ازافراد ازاحتمال آلودگي يا بيماري بيشتري برخوردارند كه عبارتند از:

-          دريافت كنندگان خون ،فرآورده اي خوني و فاكتورهاي انعقادي آلوده (مثل بيماران هموفيلي ، بيماران تالاسميك ،دياليزي ها و در يافت كنندگان  پيوند اعضاء و بافتها )

-           فواحش و افراد ولگرد و جوانان منحرف كه شركاءجنسي متعدد دارند

-           افراد مبتلا به بيماريهاي آميزشي و مقاربتي

-           همسران و كودكان افراد آلوده به HIV و بيماران مبتلا به ايدز ،همچنين نوزادان مادران آلوده به HIV

-           معتادين و كسانيكه مواد مخدر تزريقي را با سرنگ  وسر سوزن هاي مشترك مورد استفاده قرار مي دهند .

-           استفاده كنندگان ازسرنگ ،تيغ و يا مسواك و خلال دندان مشترك با افراد آلوده و يا بيمار

-           كليه مشاغل مرتبط با پزشكي و پيراپزشكي (مامايي ،دندانپزشكي ، جراحي ،پرسنل آزمايشگاهي و )

-           اشخاص و يامشاغلي كه ممكن است با وسايل آلوده سرو كار داشته باشند مثل آ‹آيشگران (مردانه و زنانه)

-           افرادي كه با روشهاي غير استريل اقدام به سوراخ كردن گوش ، خالكوبي ،ختنه و حجامت ميكنند و كليه كساني كه به نوعي چنين خدماتي را ازافراد فوق دريافت مي كنند .

-           رانندگان بين المللي ،مسافرين خارجي بي هدف ،خارجيان مقيم كشور ،پناهندگان مقيم اردوگاهها

-           افراد دخيل در امر گرد آوري ،انهدام و دفع زباله هاي بيمارستاني

-           افراد مسؤول در امرشستشو و تدفين اجساد موارد آلوده و يا بيمار

      كليه افراد مذكور به واسطه ريسك رفتار شغلي ازاحتمال آلودگي بيشتري بر خوردارند .

 

ساير اقدامات انجام شده جهت كنترل ايدز در جامعه :

                  Additional Measures to control AIDS in society :          

     ازطرف ديگر سازمانهاي دولتي نيزجهت مبارزه با ايدز در جامعه علاوه بر اقدامات آموزشي موارد ذيل را به اجرا در آورده اند:

1- كنترل خون و فرآوردههاي خوني و فاكتور هاي انعقادي و اطمينان ازسلامت خون در اهدا كنندگان ،مشاوره با اهداكنندگان خون و مشاوره داوطلبانه با افرادي كه پس ازآگاهي ازراههاي انتقال بيماري و رفتارهاي پرخطر تمايل به آزمابيش دارند .

2- بررسي هاي سالانه در اماكن و گروههاي پر خطر (ندامتگاهها ومراكز اعتياد) و بيماران خاص (هموفيلي ،بيما ران مبتلا به تالاسمي ، بيماران آميزشي ،دياليزيها و در يافت كنندگان پيوند اعضاء و اندام و بافتها ) كه مطالعات پايگاه ديده ور ناميده مي شود .

3- مراقبت و مشاوره افراد آلوده و يا بيمار (همسرو فرزندان) در مراكز مشاوره ويژه اين امر

4-  نظارت دقيق بر استريل بودن وسائل و ابزارهايي كه گروههاي پزشكي ،دندانپزشكي، آزمايشگاهي و استفاده مي كنند .

چه كنيم كه به ويروس مولد بيماري ايدز آلوده نشويم :

                what to do to prevent infection :                                     

     با توجه به مطالب عنوان شده درمباحث قبلي ،جهت پيشگيري ازآلودگي و يا ابتلاء به بيماري ايدز ضروري است كه موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد :

1-      رعايت شئونات اخلاقي،مذهبي ،اهميت به ازدواج ،پايبندي و وفا داري به خانواده .

2- استفاده از وسايل شخصي جهت رعايت بهداشت فردي و عدم مصرف تيغ و مسواكو خلال دندان ديگران كه ممكن است در قسمتي ازبدن بوسيله آنها خراش يا بريدگي ايجاد شود .(قبل از استفاده هر گونه وسيله سوراخ كننده پوست بايد از استريل بودن آن اطمينان حاصل نمود .)

3- استفاده ازسوزن و سرنگهاي يكبار مصرف فقط جهت يكبار تزريق

4-دريافت خدمات بهداشتي و درماني فقط ازافراد و مراكزقانوني و ذيصلاح بهداشتي و درماني كه ازاصول احتياط همه جانبه پيروي مي كنند .

5- عدم اعتياد به هر گونه ماده مخدر بعه عنوان يك اصل شرعي و بهداشتي خصوصا پرهيز از مصرف مواد مخدر تزريقي زيرا مصرف نوع ماده مخدر چه تزريقي و چه خوراكي و يا استنشاقي (تدخيني)و حتي الكل باعث كاهش هوشياري و خويشتن داري مي گردد و مي تواند انسان را در برابر رفتارهاي پر خطر بيشتري قرار دهد .

6- استفاده از كاندوم تا حدودي مي تواند از انتقال آلودگي (HIV) پيشگيري نمايد خصوصا در موارد عدم اطمينان كامل از سلامت شريك جنسي .

7- ايجاد آگاهي درباره ايدز در نوجوانان و جوانان كه بدانند كه جلو گيري ازايدز به سهولت امكان پذير است . لذا رفتارهايي كه مي توانند منجر به انتقال اين بيماري گردد ، مانند اعتياد ، روابط جنسي نامشروع و … خودداري كنند .

زيرا ويروس مولد بيماري ايدز مي تواند توسط افرادي كه در ظاهر كاملا سالم و توانمند هستند نيزمنتشر شود ضمنا توجه به اين نكته ضروري است كه :

      چون اين بيماري تنها از راههاي خاص و رفتارهاي پر خطر به انسان سرايت مي كند و تماسهاي معمولي در جامعه باعث انتقال اين بيماري نمي گردد لذا لزومي ندارد افراد آلوده كه مي توانند ساليان طولاني بدون علامت به زندگي عادي خود ادامه دهندازجامعه طرد گردند .

پايگاه اينترنتي امدادگران ايران  اميدوار است با بهره گيري از انگيزه و توان جواناني كه با علاقه و ايمان به سلامت انسانها و خدمات بشر دوستانه عشق مي ورزند و در جهت تامين آن مي كوشند در مقابله و كنترل اين اين عامل خطرناك و تهديد كننده سلامت جوامع انساني ، اقدامي مؤثري بر دارد .

   

 Copyright © 2004 The IRAN Red Crescent. All Rights Reserved .