Home

Learn More...

News

Contact us

صحفه اصلي

بيشتربدانيم...

اخبار

تماس با ما

AIDS                          ايدز                 ايدز چيست ؟              راههاي پيشگيري از بيماري ايدز                                          

ايدز  AIDS

 

پيشگفتار
مقدمه ای بر ايدز - منشاء ايدز
علائم و مراحل بيماری ايدز
راههاي انتقال ويروس ايدز
چه کنيم که به ايدز دچار نشويم

ايدز AIDS

پيشگفتار :

سلامتي با ارزش ترين نعمات خداوندي است كه وسيله و لازمه هر حركت ، ابزار و همچنين هدف توسعه و تكامل مي باشد . سلامتي حق انسانها و تامين آن وظيفه اي فردي و عمومي است . تامين ، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه ، رسالت همه حكومتها و شرط اوليه آن مشاهده همه افراد جامعه است . شناخت عواملي ( بيماريها ، حوادث ، بلاياو ) كه سلامت فرد و جامعه را تهديد مي كنند اولين قدم درجهت حفاظت ازسلامت انسانهاست .

     اما بعد از قرنها كه علم خود را در اوج قدرت مي بيند و به واسطه اكتشافات پيا پي بيماريها را يكي پس از ديگري ريشه كن مي نمايد و به بشريت اين مژده را مي دهد كه ديگر انسانها به واسطه بيماريهاي عفوني و واگير دار جان خود را ازدست نخواهند داد ، يكباره بروز و گسترش بيماري نوپديد و مرگ آفريني به نام ايدز كه آنرا طاعون قرن ناميدند محاسبات جامعه پزشكي جهاني را مختل مي كند.

     ويژگيهاي اين بيماري از جمله سرعت انتقال و گسترش ، جهانگيري ، ميزان كشندگي و معلوليت بالا ، غير قابل درمان بودن و همچنين نهفتگي آلودگي آن و اين مطلب كه تاثيرات اين بيماري جنبه جهاني پيدا نموده و به معضلي بهداشتي ، اجتماعي ، اقتصادي مبدل گرديده جوامع بين المللي و سازمانهاي رسمي و غير رسمي را وادار نمود كه در مقابله با آن تلاش نمايد .

     ايدز به صورت يك بيماري همه گير در حال گسترش است . اخيرا در سال 2000 بيش از پنج ميليون نفر به اين بيماري آلوده شده اند . جنبش صليب سرخ و هلا ل احمر از اين واقعيت آگاه است كه بايد در باره گسترش اين معضل تفاهم وجود داشته است و همه به طور هماهنگ پاسخ دهند . مردمي كه به H IV/AIDS آلوده هستند مستحق پاسخ بهتري از طرف جنبش مي باشند. آنها از حق سلامت بر خوردارند و ارائه كمكهاي اوليه چه در زندگي روزمره و چه به هنگام بحران ، حق مسلم آنها مي باشد .

     در نوامبر 2000 هيئت رئيسه فدراسيون بين المللي صليب سرخ و هلال احمر ، به منظور گسترش مداخلات خاص و بازنگري سياستها و دستورالعملهاي مربوط

به HIV/AIDS تصميماتي اتخاذ كرد .دبير فدراسيون معتقد است كه كاركنان صليب سرخ و هلال احمر و داوطلبان بايد در مورد ايدز كاملا توانايي داشته باشند ، از شيوه هاي انتقال و تاثير اپيدمي HIV/AIDS كاملا آگاه باشند و بدانند كه چگونه ازانتقال آن جلوگيري كرده و به چه صورت تاثيرات آنرا كاهش دهند .

     هيات حكام فدراسيون بين اللملي جمعيتهاي هلال احمر و صليب سرخ در سيزدهمين مجمع عمومي و در بيانيه خود شيوع بيماري ايدز را به عنوان يك بحران مخرب بهداشتي ،اجتماعي و اقتصادي به رسميت شناختند ،واعلام نمودند طبق اصول اساسي خود يعني بشر دوستي ،بيطرفي و بي غرضي متعهد به كارو خدمت به آسيب پذيرترين افراداز  جامعه مبتلا به بيماري ايدز مي شوند .

      در اين بيانيه مصمم مي گردد از سه طريق پيشگيري ،درمان ، مراقبت و حمايت و احترام به شخص آسيب پذيران با شيوع اين بيماري مبارزه كنند .

     در اين ميان جمعيتهاي صليب سرخ و هلال احمر با توجه به اهداف تعريف شده خود با محور انتامين سلامت و زندگي انسانها بر آنند كه در اين مسير تلاش نموده و نقش مؤثري در مقابله با اين بيماري ايفا نمايند .

     در همين راستا به دستور و هدايت شخص رياست محترم جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كميته پيش گيري و مبارزه با بيماري ايدز در جمعيت هلا احمر تشكيل گرديد .

     و از آنجا كه پيشگيري از بيماريها ، بهترين ، سهل الوصول ترين موفق ترين و موثر ترين راه مبارزه با بيماريها و اعاده سلامت جامعه است و در عصر كنوني آموزش بهداشت و رفتار سالم به عنوان بهترين ركن پيشگيري از بيماريها در كليه جوامع محسوب ميگردد ،اين كميته استراتژي آموزشي را به عنوان يكي ازاستراتژيهاي برگزيده خود جهت پيش گيري از شيوع بيماري انتخاب كرد .

     كميته پيشگيري و مبارزه با ايدز جمعيت هلال احمر در برنامه اجرايي اين استراتژي ،با آموزش اعضاء جواني كه در غالب گروههاي بشر دوستانه در مدارس ،دانشگاهها ، و مراكز جوانان سازماندهي شده اند و همچنين امدادگران ،داوطلبان ، كاركنان و سازماندهي شده اند و همچنين امدادگران ،داوطلبان ،كاركنان و مربيان جمعيت بر آن است تا بوسيله اين راهكار ،ضمن ارتقاء آگاهيها و كوشش در تضمين سلامتي و ايجاد رفتار بهداشتي در آنان ،به انتقال آموخته هاي فرد به ديگر اعضاي خانواده و جامعه بپردازد ،و اميدوار است با اقدامي مستمر گامي در جهت كاهش آسيب پذيري ،خطر انتقال و شيوع بيماري در جامعه بر دارد . جزوه حاضر بخشي از اين تلاش در اين راستا مي باشد .

   

 Copyright © 2004 The IRAN Red Crescent. All Rights Reserved .