كاربران ثبت شده


 

 ورود بصورت اتوماتیک

عكسهاي تصادفي

صخره نورد
صخره نورد
نظرات : 1
emdadgar

 
عكس قبلي :
احیای قلبی ریوی CPR -روش سيلوستر ( سال 1857.م)  
 عكس بعدي:
احیای قلبی ریوی CPR - روش شلاق زدن


احیای قلبی ریوی CPR -روش شيفر( سال1903 .م)


احیای قلبی ریوی CPR -روش شيفر( سال1903 .م)

            

احیای قلبی ریوی CPR -روش شيفر( سال1903 .م)
توضيحات : در اين روش كه يك فيزيو تراپيست انگليسي به نام دكتر« شارپكس شيفر» آن را ابداع كرده بود ، مصدوم را به روي شكم خوابانيده وپشت دستهاي او را زير صورت او قرار داده و كمك دهنده پشت سر او زانو مي زده وبا دستهاي كاملاً صاف خود ، ازپشت قفسه ي مصدوم را فشار داده تا هواي آن خارج شود و زماني كه دستهاي خود را برميداشته هوا وارد ريه ها مي شده.
كليد واژه: احیای قلبی ریوی CPR روش شيفر
تاريخ :
نمايش: 29276
دانلود: 349
امتياز: 3.00 (4 راي(ها))
حجم فايل: 16.9 KB
اضافه شده توسط: emdadgar

ارسال كننده : نظر:
براي اين تصوير هيچ نظري وجود ندارد 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved