كاربران ثبت شده


 

 ورود بصورت اتوماتیک

عكسهاي تصادفي

مانور صنایع فجر
مانور صنایع فجر
نظرات : 2
kabutareharam

 
عكس قبلي :
سونامی 2011 ژاپن  
 عكس بعدي:
Explosion after earth quake - japan 2011


تخریب خیابان های شهر پس از زلزله


تخریب خیابان های شهر پس از زلزله

            

تخریب خیابان های شهر پس از زلزله
توضيحات :  
كليد واژه:  
تاريخ :
نمايش: 6961
دانلود: 101
امتياز: 0.00 (0 راي(ها))
حجم فايل: 57.6 KB
اضافه شده توسط: emdadgar

ارسال كننده : نظر:
براي اين تصوير هيچ نظري وجود ندارد 

Developed by : Emdadgar.com
Copyright Emdadgar.com 2007 All right Reserved