Home

Learn More...

News

Contact us

صحفه اصلي

بيشتربدانيم...

اخبار

تماس با ما

CPR                 CPR                  CPR             آموزش احياي قلبي ريوي             CPR               CPR             CPR            CPR                 CPR                  CPR             آموزش احياي قلبي ريوي             CPR               CPR             CPR
باز كردن راه هوايي

 

باز كردن راه هوايي  Air way

اولين قدم باز كردن راه هوايي فرد است .در فرد بيهوش تمامي ماهيچه ها شل شده اند.عضلات زبان و گردن هم از اين قاعده مستثني نيستند و احتمال دارد كه زبان به طرف حلق بر گردد و راه هوايي را مسدود كند .

كف دست را روي پيشاني مصدوم گذاشته و سر او را به طرف عقب بر گردانيد . همزمان با اين كار دست ديگر را زير چانه او قرار داده و به سمت بالا فشار دهيدبه طوريكه دندانهاي فك بالا و پايين در مقابل هم قرار گيرند . در صورت انجام صحيح اين مراحل شما موفق به باز كردن را ه هوايي مصدوم خواهيد شد .

مراقب باشيد كه دهان فرد را بيش از حد باز نشود چون در اين صورت ممكن است زبان به عقب برگردد و راه هواي را مسدود كند .

                                                                                                                                                                                   مرحله بعد 

 

A of resuscitation باز كردن راه هوايي

B of resuscitation دادن تنفس مصنوعي

 ماساژ قلبي  C of resuscitation

 

 

 

     

 Copyright © 2003 The IRAN Red Crescent. All Rights Reserved .