Home

Learn More...

News

Contact us

صحفه اصلي

بيشتربدانيم...

اخبار

تماس با ما

دفاع اتمي                چگونه يك جان پناه اتمي سازيم؟                          در لحظه انفجار اتمي چه بايد كرد ؟                 بعد از انفجار اتمي چه بايد كرد ؟                   بعد از كم شدن آلودگي يا خارج شدن از منطقه آلوده چه بايد كرد؟                  يك انفجار اتمي چه مشكلاتي بوجود مي آورد ؟                   دفاع اتمي                      www.Emdadgar.com

دفاع اتمي

 

  بعد از كم شدن آلودگي يا خارج شدن از منطقه آلوده چه بايد كرد؟

1- كليه لباسها را با احتياط بيرون آورده ودرون يك كيسه پلاستيكي ريخته و سر آنرا ببنديد .

2- مواد آلوده را نسوزانيد زيرا اين كار فقط مواد راديواكتيو را بوسيله دود و خاكستر در محيط پخش خواهد كرد .

3- مواد آلوده به راديواكتيو را دفن نكنيد ، زيرا ممكن است در محلي كاملاً ناصحيح دفن شده و در اثر اين خطا اشخاصي را آلوده كنيد (مواد دفن شده حتي بر روي گياهان _حشرات و حيوانات هم اثر بسيار خطرناكي دارد ) .

4- كليه قسمتهاي بدن بخصوص قسمتهاي مودار بدن را بشوييد و بهتر آن است كه موها را كوتاه كنيد و آنها را درون ظروف سربسته بريزيد . آبي كه با آن خود را شسته‌ايد را نبايد درمعرض تماس با موجودات زنده قرار دهيد ، حتي گياهان وحيوانات را با اين كار آلوده مي كنيد .

5- پرتوهاي راديواكتيو مي توانند از طريق آب آلوده وارد بدن ماهيها  و از طريق علوفه آلوده وارد گوشت دامها و بخصوص شير آنها شده و پس از بيمار كردن آنها موجب بروز اختلالات خطرناك در انساني كه از اين مواد غذايي مصرف ميكند شود .

6- ممانعت از چراي دامها در مراتع آلوده و تغذيه آنها با علوفه و خوراك سالم به مدت حداقل دو تا سه هفته قبل از كشتار بسيار ضروري است . مي توان با كمك متخصصين به غذاي دامها موادي با ايزوتوپهاي مقاوم اضافه كرد تا ميزان جذب راديواكتيو بدن و شير دامها كاسته شود .

« بعد از انفجار نيروگاه اتمي چرنوپيل روسيه مردم شمال اروپا تا مدتها شير و سبزي هاي خود را مصرف نمي‌كردند  و بعد از حادثه نيروگاه وينديسكال انگلستان مردم دهكده‌هاي اطراف حدود دو ميليون ليتر شير گرفته شده از حيوانات خود را به دريا ريختند »

7- سبزيجات بخش اعظم مواد راديواكتيو محيط را جذب مي كنند و با مصرف آن توسط دامها و يا حتي انسانها اين مواد خطرناك وارد بدن انسانها مي شود .

8- اولين بارانها بعد از انفجار اتمي يا نشت راديواكتيو از نيروگاهها ، خطرناك است حتي از يك قطره آن هم دوري كنيد .

9- از قرصهاي يد پايدار استفاده كنيد ، زيرا از جذب “يد راديواكتيو“در غده تيروئيد و در نتيجه پرتوگيري داخلي جلوگيري مي كند .

10- يكي از راههاي مناسب جمع آوري ذرات گرد وغبار از روي لباس و اشياء استفاده از جاروي برقي با كيسه هاي يكبار مصرف مي باشد كه بايستي با دقت اين كار را انجام دهيم .

11- استفاده از پمادهاي ضد تشعشع نيز جهت جلوگيري از جذب پرتوهاي خطرناك بسيار مفيد مي باشد .

دو راه كلي براي ورود پرتوهاي راديواكتيو به بدن وجود دارد :


الف : پرتوگيري خارجي از طريق پوست بدن


ب : پرتوگيري داخلي از طريق تنفس هوا و يا مصرف آب و غذاي پرتودار

 

 

 Copyright © 2004 The IRAN Red Crescent. All Rights Reserved .